FENEA Sebastian Korczyk
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wprowadzenie innowacji sposobem na pandemię

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie linii technologicznej, tj. zakup linii technologicznej - urządzenia do napełniania pojemników aerozolowych i osadzanie głowicy/adaptera dozującego na tych pojemnikach. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zakup nowej linii zgodnej ze standardami GMP, skalibrowanie linii produkcyjnej do zastosowanej innowacyjnej głowicy dozującej.
Pomysł opracowania urządzenia dawkującego zrodził się z braku obecnie istniejących rozwiązań, które mają możliwość dozowania niewrażliwego na warunki fizyczne w opisanym zakresie. Projekt ma na celu rozszerzenie działalności w nowym obszarze, co wpłynie na bezpieczeństwo i rozwój działalności. 
Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – nowej linii produktów na bazie linii technologicznej z wykorzystaniem modułu osadzającego innowacyjną głowicę/adapter dozujący i procesowej - nowej metody produkcji, a także dwóch innowacji nietechnologicznych (marketingowej i organizacyjnej). 

Wartość projektu:

1 211 857,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

800 000,00 zł

Planowany okres realizacji projektu:
01.01.2021 – 30.06.2021